มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย ประเทศ เว็ปไซด์  
Harvard University USA www.harvard.edu Channel
Stanford University USA www.stanford.edu  Channel 
University of California, Berkeley USA berkeley.edu  Channel
University of Cambridge UK www.cam.ac.uk Channel
Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA web.mit.edu Channel
California Institute of Technology USA www.caltech.edu  Channel
Columbia University USA www.columbia.edu  Channel
Princeton University USA www.princeton.edu   
The University of Chicago USA www.uchicago.edu   
University of Oxford UK www.ox.ac.uk   
Yale University USA www.yale.edu  
Cornell University USA www.cornell.edu   
University of California, Los Angeles USA www.ucla.edu   
University of California, San Diego USA ucsd.edu   
University of Pennsylvania USA www.upenn.edu  
University of Washington, Seattle USA www.washington.edu   
University of Wisconsin, Madison USA  www.wisc.edu  
University of California, San Francisco  USA  www.ucsf.edu   
Johns Hopkins University USA  www.jhu.edu  
Tokyo University  Japan  www.u-tokyo.ac.jp  
University of Michigan, Ann Arbor  USA  www.umich.edu   
Kyoto University Japan www.kyoto-u.ac.jp  
Imperial College London UK  www3.imperial.ac.uk   
University of Toronto  Canada www.utoronto.ca  
University College London UK  www.ucl.ac.uk  
University of Illinois at Urbana-Champaign USA  illinois.edu  
Swiss Federal Institute of Technology Zurich  Switzerland  www.ethz.ch  
Washington University in St. Louis  USA  wustl.edu  
Northwestern University  USA  www.northwestern.edu   
New York University  USA  www.nyu.edu  
Rockefeller University   USA  www.rockefeller.edu   
Duke University   USA  www.duke.edu  
University of Minnesota - Twin Cities  USA  www1.umn.edu   
University of Colorado  Boulder  USA  www.colorado.edu  
University of California,  Santa Barbara  USA  www.ucsb.edu   
University of British Columbia  Canada  www.ubc.ca   
University of Maryland - Coll Park  USA  www.umd.edu  
University of Texas - Austin  USA  www.utexas.edu  
University Paris 06  France  www.upmc.fr  
The University of Texas Southwestern Medical   USA www.utsouthwestern.edu   
Vanderbilt University USA  www.vanderbilt.edu   
University Utrecht  Netherlands  www.uu.nl   
Pennsylvania State University  USA  www.psu.edu   
University California - Davis  USA  www.ucdavis.edu  
University of California, Irvine  USA  www.uci.edu   
University of Copenhagen  Denmark  www.ku.dk   
Rutgers State University - New Brunswick  USA  nb.rutgers.edu  
The University of Manchester  UK  www.manchester.ac.uk   
University of Pittsburgh,  Pittsburgh  USA  www.pitt.edu  
University of Southern California USA  www.usc.edu