การเตรียมตัวสอบรับตรง

  • ก่อนอื่นต้องคิดก่อนครับว่าเราอยากจะเรียนคณะอะไร
  • เมื่อเลือกคณะได้แล้ว ก็ให้ตรวจสอบครับว่าคณะที่เราจะเลือกนั้น ใช้วิชาไหนบ้างในการสอบและวิชาไหนมีค่าน้ำหนักมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ข้อมูลปีการศึกษา 2556)
คณิตศาสตร์ 20%
ฟิสิกส์ 20%
เคมี 10%
ภาษาอังกฤษ 15%
ภาษาไทย    -
สังคมศึกษา    -
ความถนัดทั่วไป (GAT) 10%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%
ความถนัดทางวิศวกรรม 10%
GPAX 5 เทอม 5%
 
  • ข้อมูลในแต่ละปีการศึกษาอาจจะไม่เหมือนเดิม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับ ที่น้อง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งน้อง ๆ สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://reg2.kku.ac.th
  • เมื่อดูข้อมูลด้านบนก็จะพบว่า มี GPAX 5 เทอม 5 % ซึ่ง ประกอบด้วย ม.4 เทอม 1, ม.4 เทอม 2, ม. 5 เทอม 1, ม.5 เทอม 2 และ ม. 6 เทอม 1 แสดงว่าน้อง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับการทำเกรดที่โรงเรียนด้วยนะครับ 
  • ถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นแบบนี้ ก็แสดงว่า น้อง ๆ ที่จะเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ครับ เพราะ 2 วิชานีี้มีค่าน้ำหนักมากที่สุด และวิชาอื่น ๆ รองลงมา ซึ่งค่าน้ำหนักของแต่ละคณะจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี
  • เมื่อน้อง ๆ ที่เรียนจบชั้น ม.5 เทอม 2 ควรวางแผนเรียนทบทวนเนื้อหา ม.4 และ ม.5 และเรียนล่วงหน้าเนื้อหา ม.6 เทอม 1 ให้จบในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม - เมษายน (ในทางทฤษฎีเป็นแบบนี้ แต่ในทางปฏิบัติน่าจะเรียนแบบเน้น ๆให้ได้ซัก 2 วิชา ครับ)
  • เมื่อเปิดภาคเรียน ก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ 6 เดือน ก่อนที่จะสอบ ควรใช้เวลาในการอ่านหนังสือทบทวนและทำสรุปด้วยตัวเองหาข้อสอบเก่ามาลองทำดู ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่่าข้อสอบชอบออกเรื่องไหนบ้าง เพราะในการออกข้อสอบนั้นผู้ออกข้อสอบจะเลือกเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจมาออกข้อสอบครับ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกอ่านในประเด็นที่สำคัญครับ
  • สำหรับน้อง ๆ หรือผู้ปกครองที่ต้องการขอคำปรึกษาการวางแผนการเรียน สามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์ 084- 0274089