ดาวน์โหลดข้อสอบเก่า

 ดาวน์โหลดข้อสอบเก่า

 

ข้อสอบ Entrance
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ มีนาคม 2543

ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ ตุลาคม 2543
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ มีนาคม 2544
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ ตุลาคม 2544
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ มีนาคม 2545
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ ตุลาคม 2545
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ มีนาคม 2546
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ ตุลาคม 2546
ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ มีนาคม 2547

 

 

 

ข้อสอบ Entrance
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2543

ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2543
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2544
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2544
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2545
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2545
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2546
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2546
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2547
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ ตุลาคม 2547
ข้อสอบ Entrance วิชาฟิสิกส์ มีนาคม 2548

 
 
 
ข้อสอบโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 
 
 
 
 
 
สำหรับน้อง ๆ ที่มีข้อสอบเก่า ๆ ก็ สแกนแล้วส่งไฟล์เอกสารมาที่ e-mail : concept.apply@hotmail.com  เดี๋ยวพี่จะ  Upload ขึ้นเว็ปให้ครับ