แนะนำโรงเรียน

 

ความหมายของ Concept Apply
concept คือ แนวความคิด
Apply คือ การประยุกต์
"Concept Apply" คือ "การนำแนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้งาน"
ปรัชญาการสอน  "ความจำจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราว  แต่ความเข้าใจจะอยู่กับเราตลอดชีวิต"