การเรียนฟิสิกส์

ข้อควรปฏิบัติการเรียนวิชาฟิสิกส์

1. อย่าขาดเรียนเพราะจะทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาถัดไป
2. ควรใช้ดินสอในการจดบันทึกเพราะเมื่อจดผิดจะสามารถลบได้
3. ควรให้ผู้สอนอธิบายให้จบก่อนแล้วค่อยจดตาม การจดไปฟังไปผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจ
4. ควรจดรูปที่ผู้สอนวาดให้ดูทุกครั้ง  ถ้าใครวาดรูปไม่เก่งก็คงต้องหัดแล้วครับ
5. ควรจดบันทึกทุกอย่างที่ผู้สอนอธิบายให้ฟัง  เพราะถ้าจดไม่ครบเวลากลับมาทบทวนอาจไม่เข้าใจในบางประเด็น  
6. เวลาจดอาจเขียนด้วยความเข้าใจของตัวเองซึ่งจะช่วยให้การทบทวนใช้เวลาน้อยลง
7. ควรทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนที่จะเรียนวิชาฟิสิกส์ เช่น ตรีโกณมิติ , พีทาโกรัส , การแก้สมการ,  การหาพื้นที่ , การหาปริมาตร และ ทฤษฎีเส้นขนาน
8. ควรฝึกทำโจทย์สม่ำเสมอจนกว่าจะจำขั้นตอนการทำได้  โดยลองทำโจทย์เดิมซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะทำถูกต้อง
9. ควรทำสรุปด้วยตัวเองเอาไว้อ่านเวลาใกล้สอบ
10.เมื่อมีข้อสงสัยควรถามผู้สอนทันทีอย่าปล่อยให้ไม่เข้าใจ
11. หมั่นทบทวนความรู้สม่ำเสมอเพราะอาจจะลืมได้
12. หาข้อสอบย้อนหลังอย่างน้อย 20 ปี มาลองทำเพื่อเป็นการฝึกแยกเรื่องเพราะปัญหาที่ผู้สอนพบก็คือนักเรียนไม่สามารถจำแนกได้ว่าแต่ละข้อใช้ความรู้เรื่องไหนในการทำ
13. เมื่อเข้าใจใน Concept ต่าง ๆ แล้วควรฝึกทำในเร็วขึ้นเพราะอีกปัญหาที่พบก็คือนักเรียนทำข้อสอบไม่ทันเวลาที่กำหนด
14. จงตั้งใจเรียนให้เข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เพราะเมื่อเรียนในระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คณะแพทย์ , วิศวะ, ทันตะ เภสัช, พยาบาล ,วิทย์ , สาธารณสุข ล้วนต้องกลับมาเรียนวิชาฟิสิกส์อีกเหมือนเดิม
15. ควรฝึกสมาธิ และมีสติในการเรียน คิดตามคำพูดของผู้สอน ตั้งคำถามว่าทำไมตลอดเวลา