ติวสอบเตรียมทหาร

 


 คอร์สเรียนติวสอบเตรียมทหาร  ของโรงเรียนกวดวิชา Concept Apply

มีทั้งหมด 1 เล่ม  โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนประมาณ 42 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนเดี่ยวหรือจับกลุ่มกับเพื่อน เพื่อขอเปิดคอร์สเรียนที่น้อง ๆ สนใจ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่เบอร์โทร 084-0274089

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอร์สเรียนติวสอบเตรียมทหาร  

หัวข้อบรรยาย

1. เลขยกกำลัง
2. อัตราส่วนร้อยละ
3. พหุนามและการแยกตัวประกอบ
4. อสมการสมการกำลังสอง
5. พาราโบลา 
6. ระบบสมการ
7. การแปรผัน
8. พีทาโกรัส 
9. ตรีโกณมิติ
10. พื้นที่ผิวและปริมาตร
11. เส้นขนาน
12. วงกลม
13. ความน่าจะเป็น
14. สถิติ
15. แรงและการเคลื่อนที่
16. งานและพลังงาน

17. ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ
18. แรงลอยตัว
19. อุณหภูมิและความร้อน
20. ไฟฟ้า
21. คลื่นแสง
22. คลื่นเสียง
23. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2554
24. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2553
25. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2552
26. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2551
27. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2550
28. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2549
29. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2548
30. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ จปร. ปี 2547
31. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2554
32. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2553
33. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2552
34. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2551
35. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2550
36. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2549
37. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2548
38. ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จปร. ปี 2547