คอร์สติว ป.6 สอบเข้า ม. 1

 คอร์สเรียนติว ป.6 สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนกวดวิชา Concept Apply

มีทั้งหมด 2 เล่ม  โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละเล่มประมาณ 42 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนเดี่ยวหรือจับกลุ่มกับเพื่อน เพื่อขอเปิดคอร์สเรียนที่น้อง ๆ สนใจ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่เบอร์โทร 084-0274089

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอร์สเรียนติว ป.6 สอบเข้า ม.1 

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 1 ทบทวนพื้นฐาน และ ตะลุยข้อสอบ สสวท.

เล่มที่ 2 ตะลุยข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
2. สมการและการแก้สมการ
3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
4. มุมและส่วนของเส้นตรง
5. เส้นขนาน
6. ทิศและแผนผัง
7. เศษส่วน และการบวกการลบ การคูณ การหารเศษส่วน
8. การบวกลบและการคูณทศนิยม
9. การหารทศนิยม
10. รูปสามเหลี่ยม
11. รูปสี่เหลี่ยม
12. รูปวงกลม
13. บทประยุกต์
14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
15. แผนภูมิและกราฟ
16. ความน่าจะเป็น

17. รูปแบบ
18. ข้อสอบ สสวท.ปี 2552
19. ข้อสอบ สสวท.ปี 2551
20. ข้อสอบ สสวท.ปี 2550
21. ข้อสอบ สสวท.ปี 2549
22. ข้อสอบ สสวท.ปี 2548
23. ข้อสอบ สสวท.ปี 2547
24. ข้อสอบ สสวท.ปี 2546
25. ข้อสอบ สสวท.ปี 2545
26. ข้อสอบ สสวท.ปี 2544


1. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2551
2. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2550
3. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2549
4. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2548
5. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2547
6. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2546
7. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2545
8. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2544
9. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2543
10. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2542
11. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2541
12. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2540
13. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2539
14. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2538
15. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2537
16. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2536
17. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2535
18. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2534
19. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2533
20. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2532
21. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2531
22. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2530
23. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2529