คอร์สติว ม.3 สอบเข้า ม.4


 คอร์สเรียนติว ม. 3 สอบเข้า ม. 4 ของโรงเรียนกวดวิชา Concept Apply

มีทั้งหมด 2 เล่ม  โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละเล่มประมาณ 42 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนเดี่ยวหรือจับกลุ่มกับเพื่อน เพื่อขอเปิดคอร์สเรียนที่น้อง ๆ สนใจ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่เบอร์โทร 084-0274089

 

 
 
 
 
 
 

 

คอร์สเรียนติว ม. 3 สอบเข้า ม. 4 

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 1 ทบทวนพื้นฐาน 

เล่มที่ 2 ตะลุยข้อสอบสอวน.และข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมต้น
 

1. เลขยกกำลัง
2. อัตราส่วนร้อยละ
3. พหุนามและการแยกตัวประกอบ
4. อสมการสมการกำลังสอง
5. พาราโบลา 
6. ระบบสมการ
7. การแปรผัน
8. พีทาโกรัส 
9. ตรีโกณมิติ
10. พื้นที่ผิวและปริมาตร
11. เส้นขนาน
12. วงกลม
13. ความน่าจะเป็น
14. สถิติ
15. แรงและการเคลื่อนที่
16. งานและพลังงาน

17. ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ
18. แรงลอยตัว
19. อุณหภูมิและความร้อน
20. ไฟฟ้า
21. คลื่นแสง
22. คลื่นเสียง

1. ข้อสอบ สอวน.ปี 2555
2. ข้อสอบ สอวน.ปี 2554
3. ข้อสอบ สอวน.ปี 2553
4. ข้อสอบ สอวน.ปี 2552
5. ข้อสอบ สอวน.ปี 2551
6. ข้อสอบ สอวน.ปี 2550
7. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2555
8. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2554
9. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2553
10. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2552
11. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2551
12. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2550
13. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2549
14. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2548
15. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2547
16. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2546
17. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2545
18. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2544
19. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2543
20. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2542
21. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2541
22. ข้อสอบ สมาคมคณิตศาสตร์.ปี 2540