คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

ลำดับที่

หัวข้อบรรยายวิชาฟิสิกส์คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของโรงเรียนกวดวิชา Concept Apply

 
 เวลา

 1 การวัด  : คำอุปสรรค : เลขนัยสำคัญ : ความไม่แน่นอนของการวัด : การแปลงหน่วย 1.5 ชม.
 2 ทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน : พีทาโกรัส : ตรีโกณมิติ : การแก้ระบบสมการ : การหาความชัน 
การหาพื้นที่ : การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร
1.5 ชม. 
 3 เวกเตอร์ : การรวมเวกเตอร์ : การแตกเวกเตอร์ : การคูณเวกเตอร์ 0.5 ชม. 
 4 การเคลื่อนที่แนวตรง : ระยะทางและการกระจัด : อัตราเร็วและความเร็ว : ความเร่ง 
การเคลื่อนที่ในแนวราบและสูตรการคำนวณ : การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง : การพิจารณากราฟ
กราฟ s-t : กราฟ v-t : กราฟ a-t : ความเร็วสัมพัทธ์
6 ชม. 
 5 สมดุลกล : กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน : กฎข้อที่สองของนิวตัน : กฎข้อที่สามของนิวตัน  
น้ำหนัก : แรง N : แรงตึงเชือก : แรงเสียดทาน : การเขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุ : 
การแตกแนวแรงเข้าแกน : หลักการคำนวณ : โมเมนต์ : วัตถุพอดีล้ม : การหาจุดศูนย์กลางมวล
7 ชม. 
 6 สภาพยืดหยุ่น : กราฟแรงดึงและระยะยืด :  ความเค้น : ความเครียด : ค่ามอดูลัสของยัง 
กราฟความเค้นและความเครียด
3 ชม. 
 7 กฎข้อที่สองของนิวตัน : หลักการคำนวณ :  การพิจารณาวัตถุหลายก้อน : วัตถุเคลื่อนที่ในแนวราบ
วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง : วัตถุเคลื่อนบนพื้นเอียง : รอก
5 ชม.  
 8 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ : วิเคราะห์การเคลื่อนที่และการคำนวณ : รูปแแบบโจทย์ 3 ชม.  
 9 การเคลื่อนที่แบบวงกลม : วิเคราะห์การเคลื่อนที่และการคำนวณ : วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวราบ
วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง : รถเข้าโค้ง : ปล่อยวัตถุเคลื่อนที่ในรางวงกลม
5 ชม.  
 10  แรงดึงดูดระหว่างมวล : ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก : การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์และดาวเทียม
การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์
1.5 ชม.  
11 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก :  วิเคราะห์ลูกตุ้มนาฬิกา : แรงดึงสปริง : การต่อสปริง  
วิเคราะห์สปริงติดมวล : 
สมการซิมเปิลฮาร์มอนิก
4 ชม.   
12  งานและพลังงาน : งาน : กราฟ F - S : กำลัง : พลังงานจลน์ : พลังงานศักย์โน้มถ่วง  
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น : กฎการอนุรักษ์พลังงาน : เครื่องกล
6 ชม.   
13  โมเมนตัมและการดล : โมเมนตัม : การดล : การชนตรง : การชนเฉียง : ชนแบบยืดหยุ่น : ชนแบบไม่ยืดหยุ่น  6 ชม.  
14  การเคลื่อนที่แบบหมุน : วิเคราะห์การเคลื่อนที่ : ความสัมพันธ์สมการเชิงเส้นและเชิงมุม : โมเมนต์ความเฉื่อย
ทอร์ก : พลังงานของการหมุน : พลังงานของการกลิ้ง : โมเมนตัมเชิงมุม : กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
 6 ชม.   
15  ของไหล : ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ : ความดัน : แรงดันด้านข้าง : แรงดันที่ก้นภาชนะ
หลอดแก้วรูปตัวยู : เครื่องอัดไฮโดรลิก : แรงลอยตัว : อัตราการไหล : แบร์นูลี  
 6 ชม.  
16  ความร้อน : การหาปริมาณความร้อน : อุณหภูมิผสม : การเปลี่ยนรูปของพลังงานความร้อน 3 ชม.
 17   แก๊ส  : กฎของแก๊ส : การรั่วของแก๊สในภาชนะปิด : การรั่วของแก๊สในภาชนะเปิด : 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส : พลังงานจลน์เฉลี่ย : การผสมกันของแก๊ส
พลังงานภายในระบบ : กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
4 ชม. 
 18   คลื่นกล : ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคลื่น : สูตรการคำนวณ : มุมเฟส : เทียบมุมกับระยะทาง : เทียบมุมกับเวลา
หน้าคลื่น : การสะท้อนของคลื่น : การหักเหของคลื่น : การแทรกสอด : การเลี้ยวเบน : คลื่นนิ่ง
 6 ชม.  
19  เสียง : อัตราเร็วของคลื่นเสียง : การสะท้อน : การหักเห : การแทรกสอด : การเลี้ยวเบน
ความเข้มเสียง : ระดับความเข้มเสียง : การเปรียบเทียบระดับความเข้มเสียง : บีตส์ : การสั่นพ้องของเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ : คลื่นกระแทก
6 ชม. 
20 แสง : ดัชนีการหักเห : การหักเหของแสง : ลึกจริงและลึกปรากฎ : กระจกเว้าและกระจกนูน 
เลนส์นูนและเลนส์เว้า : 
ความสว่าง : การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว  
การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ : การแทรกสอดของแสงผ่านเกรตติง
7 ชม. 
21 ไฟฟ้าสถิต : แรงดึงดูดระหว่างประจุ : สนามไฟฟ้า : แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า : ความเข้มสนามไฟฟ้า 
ศักย์ไฟฟ้า : สนามไฟฟ้วตัวนำทรงกลม
 : ศักย์ไฟฟ้วตัวนำทรงกลม : การหาประจุหลังจากตัวนำทรงกลมแตะกัน
ความจุไฟฟ้า : การต่อตัวเก็บประจุ : พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ
6 ชม. 
 22 ไฟฟ้ากระแสตรง : กระแสไฟฟ้าในโลหะตัวนำ : กฎของโอห์ม : ความต้านทานของลวดตัวนำ : การต่อตัวต้านทาน
การต่อเซลล์ไฟฟ้าและความต้านทานภายในเซลล์ : วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย : พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
แอมมิเตอร์ : โวลต์มิเตอร์
6 ชม.  
 23 แม่เหล็กไฟฟ้า : สมบัติของแม่เหล็ก : สนามแม่เหล็ก : แรงกระทำต่อประจุที่เคลื่อนในสนามแม่เหล็ก 
รูปแบบการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก : แรงที่กระทำต่อเส้นลวดตัวนำเมื่อมีกระแสไหลผ่านในสนามแม่เหล็ก
การเกิดสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไหลผ่าน : แรงระหว่างลวดตรง 2 เส้น เมื่อมีกระแสไหลผ่าน 
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ : แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ : หม้อแปลง
6 ชม.  
 24  ไฟฟ้ากระแสสลับ : ลักษณะไฟฟ้ากระแสสลับ : ค่ายังผลของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
ตัวต้านทานในวงจรกระแสสลับ : ตัวเหนี่ยวนำในวงจรกระแสสลับ : ตัวเก็บประจุในวงจรกระแสสลับ

วงจร RLC อนุกรม : 
วงจร RLC ขนาน : ความต้านทานเชิงซ้อน และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 
6 ชม.  
 25 ฟิสิกส์อะตอม : การทดลองรังสีแคโทดของทอมสัน : การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน : แบบจำลองอะตอมของโบร์ : การทดลองของฟลังค์และเฮิตซ์
รังสีเอ็กซ์ : ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก : 
ปรากฎการณ์คอมป์ตัม : สมมติฐานของเดอรบรอยล์ 
กลศาสตร์ควอนตัม
4 ชม.   
26 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : ธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี  : การค้นพบกับมันตภาพรังสี

ชนิดและสมบัติของกัมมันตภาพรังสี : สัญลักษณ์นิวเคลียส : การสลายตัวของนิวเคลียส
กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี : การทดลองอุปมาอุปมัย : การทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
ไอโซโทป : แรงนิวเคลียร์ : 
รังสีนิวเคลียส : พลังงานยึดเหนี่ยว : พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ : ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน และฟิวชัน : 
ประโยชน์และโทษของกัมมันตถาพรังสี 

4 ชม.   
 
เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบโครงการต่าง ๆ ดังนี้
  รับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบแพทย์โครงการ
ODOD
สอบแพทย์โครงการ
CPIRD  
สอบแพทย์โครงการ
DTX
สอบแพทย์โครงการ
MD02
สอบแพทย์โครงการ
MDX