รายชื่อหอพัก

 

 รายชื่อหอพักบริเวณโรงเรียนกวดวิชาคอนเซ็ปแอ็พพลาย(อุดรธานี)

 

รายชื่อหอพัก

เบอร์โทรติดต่อ

1. หอพรธรรม (ด้านหลัง อ.พ.)                                  
2. หอพักสตรีคุณสมบัติ                                              
3. ปรียาแมนชั่น                                                        
4. เอพี อพาร์ทเม้น                                                  
5. หอพักพัชรินทร์                                                      
6. หอพักมณีริน                                                         
7. หอพักสภาณี
(ด้านหลัง อ.พ.)                                 
8. นันทวดี แมนชั่น                                                     
9. หอพัก อรปภา                                                        
10.หอพักสตรีเรือนขวัญ(ด้านหน้า อนุบาลอุดรธานี)       

โทร.  083-3523047
โทร.  086-6348747
โทร.  042-328555
โทร.  080-0086325
โทร.  042-212528
โทร.  090-7096045
โทร.  090-5842908
โทร.  081-8052062
โทร.  089-8615246
โทร.  081-2608186