หน้าแรก

                                        


 

                                               

        

                                         

 

                                            

 

                                      

                             

 

                             

 

                             

 

                             

 

                             

_____________________________________________________________________________________________     
 
  • is01.jpg
   ข้อควรปฏิบัติการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1. อย่าขาดเรียนเพราะจะทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาถัดไป2.ควรใช้ดินสอในการจดบันทึกเพราะเมื่อจดผิดจะสามารถลบได้3. ควรให้ผู้สอนอธิบายให้จบก่อนแล้วค่อยจดตาม...
  • kku_logo_newcolor
   ก่อนอื่นต้องคิดก่อนครับว่าเราอยากจะเรียนคณะอะไร เมื่อเลือกคณะได้แล้ว ก็ให้ตรวจสอบครับว่าคณะที่เราจะเลือกนั้น ใช้วิชาไหนบ้างในการสอบและวิชาไหนมีค่าน้ำหนักมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ...
  • 10296_20120823p1.jpg
   ในแต่ละคณะจะใช้น้ำหนักของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ไม่เท่ากันนะครับ น้อง ๆ ลองดูข้อมูลที่แสดงในตารางด่านล่างได้เลยครับ เป็นข้อมูลประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วก็ลงมื...
  • วิเคราะห์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ระดับชั้น เนื้อหา ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.4 เซต - 2% 2% 4% 3%...